Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

sửa lỗi cho cad khi bị mất hack

Theo mình được biết thì sửa lỗi:
+ Lệnh Pan bằng cách gõ lệnh mbuttonpan (Enter new value for MBUTTONPAN <0>: 1) sửa từ tham số 0 thành 1.
+ Lệnh zoom bằng cách gõ lệnh zoomfactor (Enter new value for ZOOMFACTOR <12>: 50) sửa từ 12 thành khoảng 50.
+ Hiển thị hatch bằng cách gõ lệnh fill (Enter mode [ON/OFF] : on) sửa từ on thành off.
Nhưng mỗi khi mở bản vẽ khác hoặc tạo bản vẽ mới thì các biến sẽ trả về thông sỗ ban đầu như chưa sửa hoac co the lam nhu sau: fill+enter
on+enter
re+enter

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét